dribšas

dribšas
drìbšas,smob. (2) Krž kas sudribęs, dribsius, dribsa: Drìbšas yra suliuršęs, nepašankus, ieško, kad tik plepti, sėstis, ruruist atsigulti J. Ko čia drybsai kaip drìbšas! Lnkv. Gul kaip drìbšas koks Jnš. Pati tokia drìbšė, sėda susidribusi J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dribsas — drìbsas sm. (2) žr. 1 dribsa 1: Gavau drìbsą (kojas, pakinkius skauda) J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dribšius — drìbšius, ė smob. (2) kas sunkios eisenos ir riebus, dribšas: Tėvas toks drìbšius, ir vaikai sutukę Gs. | Buini ta mergina, ir kojos tokios drìbšės (storos) Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drimb — drìmb interj. drib, top, liumpt: Drìmb drìmb ir tas dribšas bepareitąs Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drimba — drìmba scom. (1), drimbà (2) kas labai išaugęs, stambus, storas; ištižęs, tingus, sudribęs žmogus ar gyvulys, dribšas, knapas: Iš veido būtų nieko merga, tik baisi drìmba Krš. Kur tu, toks drìmba, beįlįsi į tokį mažą švarką! Krš. Daugiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drimbšas — 1 drim̃bšas scom. (2) didelis, nerangus žmogus, drimba, ištižėlis, dribšas: Negalia eiti pri darbo toks drim̃bšas! Kl. Tas drim̃bšas pavalgo ir vėl eina gulti Pp. Kad užlipo toks drim̃bšas ant kojos, ir širdis nublogėjo Vkš. Pasisamdyk gerą vyrą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gulovas — 1 gulõvas scom. (2), gùlovas (1) J 1. tinginys, dribšas: Guli guli visą dieną – toks gulõvas Ds. Pati gaspadinė tokia gulõvas, tai stuboj kap tvarte Brt. 2. nakvoti priimtas žmogus, nakvynininkas: Į nakvynę kad pasišauks, tai bus gulõvas Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvarkla — sf. (1), kvarklà (4) 1. mėgstanti kvarkliotis, karstytis visokiais papuošalais, nerimta moteris, pliuškė: Et, tokia kvarkla, ne dora mergaitė Skd. Argi kas tą kvar̃klą kada čystą matė? Rdm. 2. scom. išglebėlis, ištižėlis, kerėpla, dribšas: Tikra …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plėzra — plėzrà scom. (4) sudribęs žmogus, dribšas: Nematęs gi tokio plėzrõs: veidai kaip ir pelėdos, sprandas kaip kumelio, o visas kaip vyža Km …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ringinėti — ringinėti, ėja, ėjo intr. Yl susitraukus slankioti, vaikščioti: Dribšas sustiręs ringinė[ja] J. Jonas trečia diena ringinėja be darbo Stak …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”